Voor het opzetten en uitvoeren van projecten op school is vaak geld nodig. Wanneer het een project betreft dat in opdracht wordt uitgevoerd worden mag je verwachten dat de opdrachtgever deze kosten voor zijn rekening neemt.

Maar voor innovatieve projecten is het vinden van geld om een project te financieren vaak lastig. Stel dat een groepje studenten wil experimenteren met het opwekken van elektriciteit in een rivier met stromend water. Daarvoor moet materiaal worden aangeschaft. De middelen van school zijn vaak beperkt. Het Praktijkfonds kan bijdragen.

Het Praktijkfonds is een ideëel fonds met als doelstelling om talenten tot ontwikkeling te laten komen, ook buiten de schoolbanken.

Het Praktijkfonds levert een financiële bijdrage aan projecten van studenten. Op die manier kunnen studenten hun kennis en vaardigheden ook buiten de schoolbanken vergroten. Studenten kunnen maximaal 49% van de projectkosten vergoed krijgen uit het Praktijkfonds.

Als je meer wilt weten over Het Praktijkfonds dan kan je hier informatie aanvragen. Neem dan contact op met het Praktijkteam.

Als Praktijkfonds laat het Praktijkteam zichtbaar en praktisch zien hoe we vorm geven aan het Praktijkfonds. Via blogs, podcast en door te doen met Tools en Pilots kun je de diverse vormen terug zien komen.

Onze Speerpunten in 2019

Hieronder zie je de speerpunten van ons om het Praktijkfonds verder vorm te geven.

Tools

Het Praktijkfonds gaat vooral inzetten op het aanbieden van tools. Met tools kunnen studenten praktijkervaring opdoen. Binnenkort lees je veel meer over mogelijkheden hiervoor.
Met de tools halen studenten o.a geld op voor andere goede doelen of geld op voor hun project.

Extra inkomsten werven

Naast tools zal het Praktijkfonds ook zelf subsidies aanvragen om jongeren te mogelijkheid te geven actief mee te denken met de ontwikkeling van het Praktijkfonds. Dit doen wij scholen, bedrijven en met jongeren.

Jongeren de ruimte geven

Bij veel activiteiten bij het Praktijkfonds willen wij jongeren de ruimte geven. Dit op alle fronten van het fonds. Dus ook waar het geld bijvoorbeeld naar toegaat.

Altijd met bedrijfsleven

Het bedrijfsleven is leidend bij de praktijk. Als fonds zullen vooral vanuit bedrijfsleven georganiseerd zijn. En met veel inspraak voor ondernemers over hoe we te werk gaan. Niet louter geld geven nee veel meer!

Stichting worden

Studenten en partners van het Praktijkfonds gaan aan de slag met de voorbereidingen van het worden van een stichting met een anbi status. We doen dit zorgvuldig en niet met haast. Tot die tijd werken wij formeel onder de leiding van Stichting WelZoWijs.

Keuzedeel Pilots

Het praktijkfonds gaat ook een aantal pilots uit voeren. Deze pilots zijn bedoeld om zaken die wij als Praktijkfonds graag eerst willen testen voordat ze invoeren als vaste activiteiten. Pilots zijn vooral gericht op keuzedelen in het mbo.

Partners

Het worden van partner bij het Praktijkfonds zal op verschillende manieren. We gaan hier innovatieve concepten voor toepassen.

Vijf vormen van bijdragen

Het Praktijkfonds gaat vijf mogelijkheden bieden om financieel bij te dragen. Hier gaan een aantal innovatieve hoogstandjes inzitten. Partners met veel financiële kennis worden hierbij ook veel uitgedacht.