• #047  Overdracht Jongerenfonds NL (2022): Klein restant bedrag voor de ontwikkeling van Jongerenfonds NL waar het praktijkfonds in opgaat.
 • #046  Think Volunteer (2022): Jaarbijdrage voor de organisatie Think Volunteer met specifieke bijdrage voor ondernemersondersteuning
 • #045  Sociaal Werk Studentprojecten (2022): Groep jongeren die aan de slag gaan met vraagstukken voor hun opleiding sociaal werk.
 • #044 Weekend Ameland (2022): Financiering voor weekend van het 1e trainingsweekend van de JongerenBestuursAkademie
 • #043  MDT Co-Finance vooraanvraag (2021): Het Praktijkfonds deed een co-finance voor dekking van projectkosten voor het ontwerp van een MDT subsidieaanvraag
 • #042  Het Ondernemersinitiatief (2021): Vergoeding aan het Ondernemersinitiatief om jongeren te begeleiden en vergoeding reiskosten
 • #041  Bedrijfsleven en social Domein (2021): Een groep jongeren gaat aan de slag in Gouda om een project op te zetten om social work en het bedrijfsleven aan elkaar te verbinden.
 • #040 Kunst en Jong (2021): Een jonge ondernemer uit Arnhem kan een creatief project starten voor kwetsbare jongeren
 • #039 Jongerenadviseurs (2021): Licentiekosten voor in 2021 en 2022 en algemene projectbijdrage
 • #038 Participatiekoepel Ede (2021): Vergoeding voor logo-ontwerp en projectkosten bijdrage
 • #037 Noaber en Co (2021): Vergoeding voor project van studenten uit Twente en Achterhoek voor Talentontwikkeling in Wageningen
 • #036 Kunst voor kunstenaar (2021): Project voor in Indonesia voor open van galerij. Eerbetoon voor de kunstenaar.
 • #035 Loevestein 33 (2020): Compensatieregeling 3 maatschappelijke organisatie voor huurbijdragen voor op Loevestein 33
 • #034 FabriekFris Machinepark: Betaling voor 2e hands machinepark voor startup FabriekFris overgenomen uit een inboedel van curator
 • #033 Ontwikkeltraject scholier pilot (2020): Jaarlijkse bijdrage scholiere die voor langere tijd via WelZoWijs diverse opdrachten uitvoert.
 • #032 Technasium Ede (2020): Bijdragen projectgeld voor project in de zorg voor vier scholieren
 • #031 Vormgever kans (2020): Hulp bij financiering opdrachten werkervaring voor jonge vormgever
 • #030 Mogelijkheden met Creativiteit (2020):Projectgeld voor mbo studente niveau 1 voor extra middelen om stage facilitair leuker te maken.
 • #029 Arbeidsparticiaptie (2020): Deelfinanciering voor loonvergoeding voor jonge medewerkers die het project meedenken voor Werkkracht Ede
 • #028 Sponsoring Studentenvereniging Noaberschop Wageningen (2020): Jaarlijkse bijdrage voor studenten uit de Achterhoek en Twente.
 • #027 Ontwikkelbaan Voorverkenning (2020): Wat kan werken voor ontwikkelbanen voor in het onderwijs en bedrijfsleven.
 • #026 Startup voor Mode en Statushouders (2020): Hulp bij voorfinanciering voor Atelier Fashion met de naam FabriekFris
 • #025 Think Volunteer (2020): Jaarbijdrage regulier ten bate stagevergoedingen en algemene bestemming
 • #024 Office opleiding nieuwe stijl(2020): José deed naast haar bedrijfsopleiding extra werkervaring op als assitent-office manager.
 • #023 Creatief en Ondernemen (2020): Onderzoek door ROC RijnIjssel Student voor meer dienstverlening voor een eigen onderneming
 • #022 Filosofie en Zakelijk (2020): Hoe kun je dit vertalen naar dienstverlening voor een bedrijf. Student Marnix deed vooronderzoek
 • #021 Pre-Ondernemen (2019): Regeling kijken hoe kun je als starter dit samen doen met Praktijkfonds. Samen met Jong talent Onur
 • #020 Stageplus (2019): Model ontwikkelen door student voor nieuwe startup voor stages en maatschappelijke organisaties
 • #019 Koppelingen met Ondernemen:(2019) Door student Noa onderzoek doen naar mogelijkheden aan te sluiten bij studenten en jongeren die gestart zijn of willen starten met een onderneming.
 • #018 Duurzame productontwikkeling Restmaterialen (2019): Studente Kim deed onderzoek hoe kun je van hout meer producen kunt gebruiken.
 • #017 Pionieren op Ameland (2019): Voorkenning mogelijkheid tot nieuw businessmodel voor studente op Ameland
 • #016 Duurzaamheid in je Beroep (2019): Met het boek “Duurzaamheid in je beroep” oriënteert de student zich op duurzaamheid. Studenten dachten mee in de eindfase en waren proeftester en gaven advies
 • #015 Restore Ede(2019): Diverse kleine werkopdrachten door Studenten o.a martkonderzoek
 • #014 ADHD daar kan je meer mee (2019): Studente Sama deed onderzoek hoe kun je hier meer bereiken buiten de gebaande paden
 • #013 Fijner in het Vliegtuig (2019): Esther deed na haar technasium opdracht verder onderzoek naar de mogelijkheden van een vervolg
 • #012 Praktijkkant met Spelmatinee (2019): Twee studenten zorgen voor een businessmodel voor het concept Spelmatinee
 • #011 JongIn (2019): Jongeren schreven mee met artikelen
 • #010 Kansrijk Malkander 2019 (2019): Jongeren kansen geven op een extra bijbaan meedenken in concept en jongeren zelf plaatsen bij Praktijkfonds
 • #009 GeneratieReizen (2019): Kijken naar mogelijkheden voor reismodel om generaties aan elkaar te verbinden.
 • #008 Tabitha Bulgarije (2019): Jongeren dachten mee met mogelijke nieuwe activiteiten
 • #007 Think Volunteer (2019): Jongeren dachten mee met de ontwikkeling van de nieuwe stichting.
 • #006 Vrije Minor (2019:) Hoe kun je bijvoorbeeld ook binnen MBO meer hier meedoen. Vooronderzoek
 • #005 Culture Bite (2019): Diverse bijeenkomsten om d.m.v eten jong en oud te verbinden.
 • #004 Even naar Iran (2019): Student Fons kreeg als beloning van zijn stage een reis naar Iran aangeboden om mee te gaan met Drents Museum Businessclub
 • #003 IdeeAssen (2019): Mogelijkheid tot businessmodel voor idee ontwikkeling voor zaken in Assen.
 • #002 Vooronderzoek MDT 2019 (2019): Jongeren hebben vooronderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een Maatschappelijke dienstijd aanvraag
 • #001 Vooronderzoek Praktijkfonds: (2019) Studenten RijnIjssel deden vooronderzoek model Praktijkfonds