PF Update #6: Praktijkfonds en een Mammoet?

In Algemene update by pf2

Een grote mammoet? En een beker met de naam Praktijkfonds? En dat samen op de foto? Wat gaan we daar meedoen? De foto simuleert de stand van Praktijkfonds. We zijn nu nog klein, straks hopelijk heel groot. Want het ambitieniveau is hoog. De foto is overigens genomen in het Drents Museum. Daar deze week meer leuk nieuws over. Maar even een korte terugblik over afgelopen week.

Het Praktijkfonds heeft deze week een intern voorstel geschreven voor een beleidsplan voor in 2020. Want we hebben de ambitie om een ANBI stichting te worden. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Er moet dus ook een stichting worden opgericht, een bestuur worden geworven en veel naamsbekendheid. Een hele kluif.
Na de zomervakantie gaan we daarom ook tijdelijk het aantal mensen voor het Praktijkfonds opvoeren om versneld dit soort zaken te regelen.

Als fonds moet je ook bijdragen aan goede projecten. Ook hier zijn stappen in gemaakt. Zo zijn staan er wat leuke samenwerkingen op de planning. Hierover gaan we uiteraard uitgebreid informeren.
Kortom we houden het nu even klein maar zijn straks zo groot als een mammoet.